بازدید معاون آموزش و پژوهش مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی از مرکز تخصصی امام باقر علیه السلام استان همدان

جناب آقای توفیقیان “معاون آموزش و پژوهش مجتمع” و حجت الاسلام ابوالحسنی روز یکشنبه، (15 اسفند ما ه) از مرکز تخصصی امام محمد باقر علیه السلام در استان همدان بازدید کردند.

در این سفر، ظرفیت های آموزشی – پژوهشی و منابع انسانی و مالی آن مرکز جهت راه اندازی دوره حقوق و قضای اسلامی در مقطع سطح ۲ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین؛ سیاست‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تهذیبی، مجتمع تبیین شد و به نقاط قوت و ضعف علمی – آموزشی مرکز تخصصی و راهکارهای تقویت و ارتقاء آنها پرداخته شد و در این خصوص جلساتی با مدیر محترم مرکز مدیریت حوزه علمیه استان همدان “حضرت آیت الله موسوی اصفهانی” و معاونین ایشان برگزار شد.

دیدار با معاون محترم منابع انسانی دادگستری استان، جناب آقای محمدیان از دیگر برنامه های این سفر بود.