بازدید معاون آموزش و پژوهش مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی از مرکز تخصصی علامه رفیعی (ره) استان قزوین

جناب آقای توفیقیان “معاون آموزش و پژوهش مجتمع” و حجت الاسلام ابوالحسنی روز چهارشنبه، (11 اسفند ما ه) از واحد آموزشی علامه رفیعی (ره) در استان قزوین بازدید کردند و مسائل آموزشی، اجرایی و …. آن واحد آموزشی را بررسی کردند.

مرکز تخصصی علامه رفیعی (ره) به عنوان یکی از واحدهای مجری برگزاری دوره “رشته حقوق و قضای اسلامی” است و از سال 1399 در مقطع تحصیلی سطح 2 دانش پژوه می پذیرد.

در این سفر به تبیین سیاست‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تهذیبی، همچنین؛ نقاط قوت و ضعف علمی – آموزشی مرکز تخصصی و راهکارهای تقویت و ارتقاء آنها پرداخته شد و در این خصوص نشست هایی با برخی از اساتید، دانش پژوهان و کادر اجرایی این مرکز برگزار شد.

دیدار با مدیر محترم حوزه های علمیه استان قزوین، جناب حجت الاسلام و المسلمین سبحانی نیا و همچنین دیدار با رئیس کل محترم دادگستری استان جناب آقای شعبانی و معاون محترم منابع انسانی دادگستری استان، جناب آقای کلهر و همکاران ایشان، از دیگر برنامه هایی این سفر بود.