بازدید معاون آموزش و پژوهش مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی از مرکز تخصصی شیخ مفید شهرکرد

جناب آقای توفیقیان معاون آموزش و پژوهش مجتمع در سفری دو روزه (۲۴ و ۲۵ بهمن) از واحد آموزشی شیخ مفید در استان چهارمحال بختیاری دیدار کردند و به بررسی مسائل آموزشی و اجرایی آن واحد پرداخت.

🔻مرکز تخصصی شیخ مفید به عنوان یکی از واحدهای مجری دوره “رشته حقوق و قضای اسلامی” است که در مقطع تحصیلی سطح ۲ دانش پژوه دارد.

🔻تبیین سیاست‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تهذیبی، همچنین بررسی مسائل و مشکلات جاری از جمله محورهایی بود که در این سفر بدان پرداخته و در آن خصوص اتخاذ تصمیم شد.

🔻دیدار با کادر اداری و اجرایی مرکز (مدیر و معاونین آموزش و پژوهش)، اساتید و دانش پژوهان مرکز و پاسخ به سوالات دانش پژوهان از برنامه های این سفر بود.