بازدید قائم مقام و معاون آموزش و پژوهش مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی از مرکز تخصصی امام حسین علیه السلام در شیراز

حجت الاسلام والسملمین رفیعی قائم مقام مجتمع و جناب آقای توفیقیان معاون آموزش و پژوهش مجتمع در سفری دو روزه (۲۹ و ۳۰ دی) از واحد آموزشی امام حسین علیه السلام در استان فارس دیدار کردند و به بررسی مسائل آموزشی و اجرایی آن واحد پرداختند.

مرکز تخصصی امام حسین علیه السلام به عنوان یکی از واحدهای مجری دوره “رشته حقوق و قضای اسلامی” است که در دو مقطع تحصیلی سطح ۲ و ۳ دانش پژوه دارد.

تبیین سیاست‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تهذیبی، همچنین بررسی مسائل و مشکلات جاری از جمله محورهایی بود که در این سفر بدان پرداخته و در آن خصوص اتخاذ تصمیم شد.

دیدار با تولیت محترم این مرکز، حضرت آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب دامت برکاته و جلسه با مدیر محترم حوزه های علمیه فارس از دیگر برنامه های این سفر بود.