امام علی ‏(علیه السلام) فرمودند: قضاوتی که با تکیه به ظن و گمان باشد، عادلانه نیستپذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سنجش شخصیت قوه قضائیه

بنا به اعلام معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سنجش شخصیت قوه قضائیه داوطلبان معرفی شده از سوی مجتمع فقه حقوق و قضای اسلامی به شرح ذیل می باشد.

داوطلبین فاقد شرایط می توانند حداکثر تا آخر هفته درخواست مصاحبه مجدد خود را به ادمین کانال ایتای مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی ارسال نمایند.

 

 

 

اسامی پذیرفته شدگان لیست تکمیل ظرفیت در آزمون سنجش شخصیت قوه قضائیه”