امام علی ‏(علیه السلام) فرمودند: قضاوتی که با تکیه به ظن و گمان باشد، عادلانه نیستاسامی پذیرفته شدگان مرکز تخصصی فقه و حقوق

به اطلاع داوطلبان گرامی پذیرش در مرکز تخصصی فقه و حقوق می رساند، اسامی پذیرفته شدگان در گروه سطح دو و سطح سه این مرکز به شرح ذیل می باشد.

 

لیست افراد پذیرفته شده سطح 2مرکز تخصصی فقه و حقوق

لیست افراد پذیرفته شده سطح 3مرکز تخصصی فقه و حقوق