آزمون تشریحی داوطلبان ورود به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مجتمع فقه حقوق و قضای اسلامی صبح روز شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ آزمون تشریحی داوطلبان ورود به مدرسه عالی قضاوت و مرکز تخصصی فقه و حقوق در مصلی قدس قم با رعایت پورتکل های بهداشتی برگزار شد.

نتایج این آزمون در اوایل شهریور ۱۴۰۰ به اطلاع داوطلبان خواهد رسید و دو برابر ظرفیت هر رشته و سطح تحصیلی از دواطلبان جهت شرکت در مصاحبه روانشناسی و تشخیصی دعوت به عمل خواهد آمد.