انتصاب مدیر نمایندگی مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی استان تهران

طی حکمی از سوی ریاست مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله محمودی به سمت مدیر نمایندگی مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی استان تهران منصوب شد.

 

ایشان دانش آموخته مدرسه عالی قضاوت و در حال حاضر در دادگستری استان تهران در مسند قضاوت مشغول به خدمت می باشند.