انتصاب قائم مقام رئیس مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

طی حکمی از سوی ریاست مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین جواد رفیعی به سمت قائم مقام رئیس مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی منصوب شد.

ایشان پیش از این، مسئولیت هایی چون: معاون پژوهش حوزه علمیه استان قم، مدیرکل مراکز و امور پژوهشی معاونت پژوهش حوزه های علمیه برادران، مدیر مرکز تدوین متون درسی حوزه، اولین دبیر دبیرخانه کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی حوزه های علمیه و معاون آموزش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها را عهده دار بوده است.