امام علی ‏(علیه السلام) فرمودند: قضاوتی که با تکیه به ظن و گمان باشد، عادلانه نیستکودکان آنلاین و حق آنان بر امنیت همه جانبه در فضای مجازی

محمدمهدی بادامی

ناظر علمی: محمد عبدالصالح شاهنوش

چاپ دوم – 128 صفحه – آبان 1399