امام علی ‏(علیه السلام) فرمودند: قضاوتی که با تکیه به ظن و گمان باشد، عادلانه نیستورشکستگی به تقصیر و تقلب – چاپ سوم

محمدهادی فضلعلی
اداره کل آموزش قوه قضاییه
چاپ سوم- ۱۸۴ صفحه

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت