مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جلد ۲۴ – سال ۱۳۹۷) (دوجلدی-بخش۱و۲)

این کتاب مشتمل بر 70 فصل و 1567 صفحه با موضوع مستندنگاری نظرات تخصصی حقوقی مطروحه قضات دیوان عالی کشور در هیات عمومی و نتیجه آراء پرونده‌های مورد مذاکره در هیات عمومی دیوان عالی کشور طی سال 1397 است که به اهتمام معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی تدوین شده است.

انتشار مشروح مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1373 آغاز شد. از این مجموعه 22 جلد در سال‌های قبل به چاپ رسید و آرای سال 1396 (جلد 23) و سال 1397 (جلد 24) نیز در سال جاری تدوین و در اختیار قضات، وکلا و حقوق‌دانان قرار گرفته است.

مکتوب‌ نمودن دقیق مذاکرات قضایی در پرونده‌های پیچیده طرح شده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تصحیح دقیق توسط قضات محترم و تطابق موارد استنادی مطروحه با مراجعه به متون فقهی و قانونی، این مجموعه را در شمار منابع معتبر حقوقی-قضایی قرار داده است.