فصلنامه رای – شماره ۲۳- مطالعات آرای قضایی

نوع محصول

مجلات و نشریات
مشخصات ظاهری

اندازه رقعی – جلد ساده
نوبت انتشار

چاپ اول
ماه و سال انتشار

آبان 1399
تخفیف ویژه سازمان‌ها و موسسات رسمی

دارد
ارسال پستی رایگان

دارد