امام علی ‏(علیه السلام) فرمودند: قضاوتی که با تکیه به ظن و گمان باشد، عادلانه نیستسامانه های مدیریت اموزشی ، آموزش مجازی ، مدیریت پژوهشی