امام علی ‏(علیه السلام) فرمودند: قضاوتی که با تکیه به ظن و گمان باشد، عادلانه نیستتشکل ها و امور نخبگان و استعدادهای برتر